Fast- eller mobilt bredband?

Mobilt Bredband vs Fast Bredband – Vad är skillnaden?

Vad är mobilt bredband respektive fast bredband, och hur skiljer de sig? En mobil bredbandsuppkoppling använder sig av 3G och 4G-nätet för att koppla upp mot Internet. Ett fast bredband använder sig av fibernätet för att koppla upp mot nätet. Bredbandet är alltså fysiskt indraget till din bostad och du kopplar upp dig via telefonjacket eller en fiberlina.

För och nackdelar med mobilt bredband?

Den största fördelen med mobilt bredband är just mobiliteten. Du kan koppla upp dig mot nätet nästan var du än befinner dig. Detta gör att du inte behöver oroa dig för bristande Internetuppkoppling. Uppkopplingen sköts via en usb-sticka som innehåller ett personligt sim-kort. Detta sim-kort kopplar sedan upp sig mot den 3G eller 4G-mast som finns i närheten. Nackdelarna är att ni inte kan vara flera som använder samma mobila bredband samtidigt. Ett mobilt bredband når heller inte de hastigheter som ett fast bredband gör samt kan ha begränsningar i den mängd data du kan ladda ned. Laddar du ned data över den gränsen så kan det göra att hastigheten på ditt bredband blir långsammare.

Jämför mobilt bredband Jämför fast bredband

För och nackdelar med fast bredband

En av fördelarna med fast bredband är driftsäkerheten och hastigheten. Fasta bredband tappar helt enkelt driften mer sällan än andra lösningar. Det går också att komma upp i mycket högre surfhastigheter med fast bredband. Är ni flera i familjen är det också lätt att dela bredbandet mellan olika enheter. Det finns oftast inte någon övre gräns för mängden data du kan ladda ned. Det fasta bredbandets stora nackdel är att du inte kan ta med dig det. Det är helt enkelt inte lika flexibelt som det mobila bredbandet.

Rätt bredband för rätt tillfälle

Ett alternativ när du står i valet och kvalet mellan fast och mobilt bredband kan vara, att som många andra, använda båda. Det fasta bredbandet passar bra som en lösning för hemmet. Där har du snabb och trygg uppkoppling. Det mobila bredbandet är bra om du vet att du kommer att behöva använda datorn mycket utanför hemmet. Visst finns det många platser med WiFi idag, men inte alltid och överallt. Det är tryggt att veta att du då alltid har din egen bredbandslösning med dig.

Mobilanvändande och fast vs. mobilt bredband

I mobilen har du alltid en mobil internetuppkoppling, men hemma har många också ett fast bredband. En bra sak att komma ihåg är att, när du kommer hem, koppla upp mobiltelefonen på det fasta bredbandets WiFi och stänga av mobilsurfen. På så vis sparar du på din surfpott.

Bredband är idag något alla vet vad det är, det är något man nästan inte kan klara sig utan. Hur skulle det vara om vi helt plötsligt inte kunde betala räkningarna via internet? Eller om vi inte kunde få söka fram det där telefonnumret vi glömt bort? Många av oss kommer knappt ihåg vad vi gjorde innan internet fanns.

internet

Olika typer av bredband

Idag finns det många sätt att skaffa sig en internetuppkoppling på, de vanligaste är fast bredband via fibernät eller ett mobilt bredband som använder sig av 3- och 4g-näten.

Fast bredband

Ett fast bredband använder man oftast i hemmet som sin primära internetuppkoppling. Det ansluts normalt via antingen telejacket eller via en indragen fiberlina. Många hyreshus har redan bredband förindraget och det kan lätt anslutas av hyresgästen. På landet har det på många ställen gåtts ihop lokalt för att tillsammans se till att trakten försörjs med fibernät.
Fördelarna med fast bredband är många, bland annat:

 

  • Driftsäkerheten – Ett fast bredband tenderar generellt sett att ha fler upptimmar än andra bredband, det händer alltså inte lika ofta att det slutar fungera på grund av t.ex. dåligt väder.
  • Hastigheten – Med ett fibernät kan man komma upp i riktigt höga hastigheter, detta är särskilt bra om man är fler som delar på uppkopplingen eller om man hanterar och laddar ner många och tunga filer.
  • Volymmängden – Ett fast bredband låter dig oftast använda nätet så mycket du vill utan att priset höjs eller hastigheten sänks. Du kan använda ditt internet precis så mycket som du vill.

Mobilt bredband

Med ett mobilt bredband blir du mobil på ett helt annat sätt än med ett fast bredband. Du kan lätt ta med dig din uppkoppling var du än är och kan därmed vara uppkopplad i princip var och när som helst. Ett mobilt internet får du genom en liten usbsticka, i den finns ett, för dig, unikt simkort som du använder för att koppla upp dig mot någon av operatörernas master. Denna lösning har även sina begränsningar, bland annat följande:

 

  • Det finns ofta begränsningar vad gäller tillåten volymmängd data ladda ner. Du har oftast en övre gräns som, om den överskrids, gör att hastigheten på ditt bredband sänks.
  • Med mobila lösningar kommer man aldrig upp i samma hastigheter som man kan göra med fasta bredband.
  • Det finns platser och orter där täckningen för de mobila bredbanden är något sämre.
  • Ett mobilt bredband kan bara användas av en person åt gången till skillnad mot fasta alternativ.

Innan du bestämmer dig

Jämför mobilt bredband Jämför fast bredband

Vi hoppas att du nu har lite kött på benen inför kommande bredbandsval. Ett hett tips är att noggrant jämföra de olika alternativen. Ta i beaktande kostnaden, täckningen, bindningstiden och anslutningsmöjligheter. Lycka till!