bästa mobiloperatörerna enligt kunderna

Årligen genomför Svenskt Kvalitetsindex en undersökning av de svenska mobiloperatörerna och hur nöjda kunderna är med deras tjänster. Undersökningen genomförs med hjälp av intervjuer, och vanligtvis håller SKI mellan 1900 och 2000 intervjuer som får agera underlag till deras rapport. 

Resultatet från undersökningen för 2023 visar att privatkunderna prioriterar täckning och stabilitet när det kommer till mobilabonnemang. Även hållbarhet och upplevt samhällsansvar påverkar kundnöjdheten.

Kolla även in Surf.nu ranking av mobiloperatörer.

Bäst operatörer 2023 enligt SKI Kvalitetsindex:

Stabilitet och tillgänglighet viktigt 2023

I rapporten för 2023 kan vi se att av de viktigaste punkterna för privatkunder är täckning och stabilitet. År av distansarbete och en ökad social kontakt över internet och telefon har satt sina spår på mobilbranschen. Kunderna vill ha tillgänglighet, stabil täckning och bra bandbredd för att möta dessa nya och ökade behov av tillgänglig teknologi. Kunderna förväntar sig helt enkelt mer av mobiloperatörerna på de här punkterna än vad de har gjort under tidigare år. 

Ytterligare en punkt som dagens mobilkunder intresserar sig för är hållbarhet och samhällsansvar. Enligt SKIs rapport är hållbarhet en lika viktig punkt som produktkvalitet och service – i alla fall för de kunder som upplever sig själva som hållbarhetsmedvetna. Värt att påpeka är att frågan om hållbarhet är betydligt viktigare för företagskunder än privatkunder. 

Vimla i topp när kunderna väljer

När vi sammanfattar årets rapport ser vi att Vimla har blivit utsedd till den operatören med de absolut nöjdaste kunderna. Hallon hamnar på en andraplats och Halebop, som tidigare har haft topplaceringen de senaste åren, har nu fått en tredje plats, tätt bakom Vimla och Hallon.

Ett par procentenheter bakom Halebop hittar vi Comviq, därefter en samlad trupp med övriga lågprisoperatörer och sen radar de stora operatörerna upp sig på de sista platserna, med Telenor i botten.

Vilken mobiloperatör är bäst 2023? Resultat:

Privatkunder – mobilabonnemang:

Kundnöjdhet mobiloperatörer 2023
Plats Operatör Index Nöjda?
1. Vimla 77,6
2. Hallon 75,2
3. Halebop 74,7
4. Comviq 73,3
5. Tre 66,8
6. Telia 69,5
7. Tele2 65,7
8. Telenor 64,9

De bästa mobiloperatörerna 2022

Resultatet från undersökningen för 2022 visar att privatkunderna ger högt betyg för kundupplevelser som tjänster och erbjudanden. Dessa delar är idag mycket viktigare för privatkunderna än täckning och abonnemang.

bästa mobiloperatörerna enligt privatkunder
Mest nöjda kunder i 2022-års undersökning.

Varför kundupplevelser vinner före täckning och abonnemang

Framförallt handlar det om att mobiloperatörerna valt att satsa på att förbättra sitt kundfokus. Operatörerna värdesätter sina kunder bättre än tidigare och tar hand om både sina egna kunder och potentiella kunder som kontaktar dem. Mobiloperatörerna har helt enkelt lagt fokus på kundvård.

Sen är frågan om mobiloperatörerna själva har kommit fram till att detta är en bra väg att gå eller om det kanske är så att detta nu är den enda vägen fram. I stort sett alla operatörer har redan bra täckning och erbjuder mycket surf, fria samtal och fria sms. Så mycket som 9 av 10 kunder upplever att de för det mesta har en bra mobiltäckning. Det är idag därför nästan omöjligt att konkurrera med dessa delar. Kvar står då kundupplevelsen med att erbjuda diverse bra-att-ha tjänster och bra erbjudanden.

De bästa mobiloperatörerna 2021

Halebop bäst mobiloperatör för privatkunder

Resultatet från undersökningen visar att det är mycket jämnt i toppen mellan operatörerna. Tittar vi i rapporten på kundnöjdheten så är det samma mobiloperatörer i toppen som förra året.

För privatkunderna är det Halebop som tar förstaplatsen för bästa mobiloperatör. Tätt efter Halebop kommer Hallon och Vimla. I botten ser vi tre av de större operatörerna Telenor, Tre och Telia.

En slutsats av statistiken visar att lågprisoperatörerna leder ligan medan de stora operatörerna ligger i botten. Frågan är om lågprisoperatörerna har bättre förutsättning att skapa nöjda kunder eftersom de kan koncentrera sin verksamhet på just mobiltelefoni i jämförelse med de större operatörerna som erbjuder flera telekomtjänster som bredband, fiber och tv.

Kundnöjdhet mobiloperatörer 2021
Plats Operatör Index Nöjda?
1. Halebop 76,6
2. Hallon 75,8
3. Vimla 74,5
4. Comviq 73,7
5. Tele2 70,6
6. Telia 69,5
7. Tre 69,0
8. Telenor 68,5

Telia bäst mobiloperatör för företagskunder

För företagskunder är det Telia som tar förstaplatsen för bästa mobiloperatör. Generellt sett är företagskunderna nöjda med alla operatörer förutom Tre som får ett klart lägre kundbetyg. Vi tolkar inte in för mycket i det utan konstatera istället att vi även ser en klar förbättring bland privatkunderna vad gäller Tre från förra året. Trots det räcker inte det högre betyget för en bättre placering hos privatkunderna då de fortfarande även där ligger i botten. Men det verkar som att de har valt att lägga fokus på privatkunder även om det inte räckt hela vägen.

Slutsats om kundnöjdheten

De höga betygen för kundnöjdhet bygger på att kunderna tycker att det är enkelt att vara kund hos en viss operatör och att det är utan något krångel och att mobiloperatören har en tjänst som passar just dem.

Vidare visar undersökningen att de som blivit kund efter en rekommendation är mest nöjda och de som blivit kund efter att operatören kontaktat dem är minst nöjda. Kanske har operatörerna också märkt denna tendens och därför valt att satsa på kundvård med hopp om att bli rekommenderade till andra. De kanske har insett att detta i stor grad påverkar deras lönsamhet.

De bästa mobiloperatörerna 2020

Mobilåret 2020 sätter tillgänglighet, pålitlighet och flexibilitet åter i fokus. Användandet av mobila tjänster har ökat vilket har inneburit att kraven på mobiloperatörerna har ökat. I rapporten för 2020 kan vi se att kunder prioriterar enkla tjänster med mycket flexibilitet vid ned- och uppgradering av abonnemang och byte av operatör. 

Halebop ligger i topp, med Comviq hack i häl.  

Vilken mobiloperatör är bäst 2020? Resultat:

Privatkunder – mobilabonnemang:

Kundnöjdhet mobiloperatörer 2020
Plats Operatör Index Nöjda?
1. Halebop 77,3
2. Comviq 76,2
3. Vimla 73,4
4. Hallon 71,3
5. Tele2 69,0
6. Tre 685
7. Telia 67,1
8. Telenor 65,8

De bästa mobiloperatörerna 2019

Sveriges bästa mobiloperatörer utses varje år av Svenskt Kvalitetsindex. I den årliga undersökningen utses den bästa operatören genom intervjuer med kunderna. Bäst mobiloperatör 2019 är Halebop enligt den senaste undersökningen gjord 2018-10-15. Tre operatörer står i en klass för sig själva: Halebop, Vimla och Hallon.

 

Bästa mobiloperatörerna 2019

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) är en organisation med över 25-års erfarenhet av kundnöjdhetsundersökningar. De mäter varje år kunders åsikter om företag i olika branscher, bland annat telekom och mobiltelefoni. De gör det för att hjälpa företag att bli bättre på sakerna som kunderna inte gillar och för att förenkla för konsumenterna att hitta de mest omtyckta företagen.

2019 utsågs de bästa mobiloperatörerna som vanligt av Svenskt Kvalitetsindex. I den årliga undersökningen där den bästa mobiloperatören utses görs djupintervjuer med teleoperatörernas kunder. Kunderna betygsätter sin mobiloperatör och Svenskt kvalitetsindex omvandlar detta sedan till ett index över kundnöjdhet.

Årets rapport 2019

Årets rapport är positiv kundnöjdheten i branschen ökat. Både privat- och företagskundernas är mer nöjda än förra året. Precis som förra året är Halebop populärast bland privatkunder och Telia bland företagskunder. Kundnöjdheten mäts på en 100-gradig skala där ett mått på över 75 indikerar mycket nöjda kunder och betyg på under 60 indikerar att kunderna inte är nöjda. Halebop, Vimla och Hallon har alla över 75 på kundnöjdhetsskalan för privatkunder. Branschen överlag ligger på nästan 70, och den lägst av alla har Tre med 59,8 – ett betyg som indikerar att de har en hel del att jobba på.

Privatkunder – mobilabonnemang:

Kundnöjdhet mobiloperatörer 2019
Plats Operatör Index Nöjda?
1. Halebop 79,1
2. Vimla 78,1
3. Hallon 77,0
4. Comviq 73,4
5. Tele2 70,8
6. Telia 70,6
7. Telenor 68,7
8. Tre 59,8

Grafen nedan visar hur nöjda kunderna är med sin operatör. Ett värde mellan 60-75 innebär att kunden är nöjd.

basta mobiloperatorerna 2018

För företagskunderna ligger alla operatörer mellan 65 och 70, där Telia har 69,2 och Tre har 65,4, så det är inte så stor skillnad mellan dem.

De senaste åren har kundernas krav förändrats. Tidigare var teknik, täckning och pris viktigast. Nu är mer mjuka värden som image och kundservice viktigare. Företag som fokuserar på kundvänlighet och personlig service har högre lojalitet hos kunderna. Konsumenterna accepterar inte längre extra avgifter, svårtydda fakturor och krångliga abonnemang. Att tekniken ska fungera är idag en självklarhet oavsett operatör.

Kunder mer och mer nöjda

En iakttagelse som SKI gjorde är att privatkunderna blir mer nöjda med sin befintliga leverantör efter att ha blivit kontaktade av en konkurrent. Enligt Johan Parmler, VD på SKI, kan det bero på att den typ av information konkurrenten ger är prisfokuserad snarare än servicerelaterad. Om mobiloperatörer vill värva kunder genom direktkommunikation så måste de hitta andra argument än pris.

Skiftet från teknik till service syns också hos företagskunderna, men där är mobiloperatörerna inte lika duktiga på att ge så kallad värdeskapande service. Kunderna är dock nöjda med utbud och tjänster rent generellt. Om operatörerna ska fortsätta trenden med ökande nöjdhet från företagskunderna måste de förbättra sin personliga service.

Ungefär 4 av 10 kunder skulle rekommendera sin mobiloperatör till vänner, vilket är fler än vad som skulle rekommendera sin bank.

Lojala kunder belönas inte – det lönar sig att byta operatör

För privatkunderna får nära kontakt med operatörerna inte något större genomslag i kundnöjdhet och lojalitet, någon förklaring till detta ges inte, men företagskunder följer trenden som finns i andra branscher där kunder som har varit i kontakt med företaget är nöjdare.

Privatkunderna uppskattar att bli premierade om de är lojala. Det är inte många operatörer som gör detta, vilket leder till den så kallade smekmånadseffekten där nyare kunder är nöjdare än mer långvariga kunder. Premiering av lojala kunder är en av strategierna som SKI rekommenderar för mobiloperatörerna, eftersom det handlar om att vara proaktiv och mer personlig. Kunderna som deltog i undersökningen kommenterade att de vill ha relevanta erbjudande och information om tjänster.

Summering 2019

Både privat- och företagskunder är generellt nöjda med operatörerna . Vad mobiloperatörerna måste göra för att ytterligare öka kundernas lojalitet och nöjdhet är att ge mer skräddarsydda erbjudanden, mer personlig service och någon slags premiering för lojala kunder för att hålla dessa nöjda.  Att kunderna tar för givet att tekniken funkar, innebär att service är det som får företagen att stå ut och också är något som kunderna förväntar sig.

De bästa mobiloperatörerna 2018

Precis som tidigare år utsåg Sveriges bästa mobiloperatörer av Svenskt Kvalitetsindex. Genom intervjuer med faktiska kunder, kan man dra slutsatser om vilken mobiloperatör som faktiskt har nöjdast kunder. 2018 hade mobiloperatören Halebop nöjdast kunder. De övriga operatörerna som placerade sig topp-3 var Vimla och Comviq. Resultatet av undersökningen publicerades 2017-10-16.

Bästa mobiloperatörerna i Sverige

Undersökningen gjordes genom att Svenskt Kvalitetsindex intervjuade 1786 personer om hur nöjda de är med sin mobiloperatör. Resultat blir ett index där 100 motsvarar att alla kunder skulle vara mycket nöjda med operatören och 0 motsvarar att alla utfrågade kunder skulle vara mycket missnöjda med operatören.

Klart är att de mindre varumärkena klarade sig betydligt bättre bland sina kunder än de stora traditionella operatörerna.

Varför undrar kanske du?

Tidigare har mobiloperatörer främst bedömts på tekniska grunder. Till exempel hur ofta samtal bryts och hur snabbt man kan surfa i nätet.  Men idag är det inte längre några problem. Samtal bryts sällan och alla operatörer har sina mobilnät uppdaterade till senaste standard.

Mobiloperatörerna har helt enkelt gått från att vara teknikleverantörer till serviceleverantörer. De mobiloperatörer som är bäst på att hantera klagomål får betydligt nöjdare kunder. Och där visar sig Halebop, Vimla och Comviq vara bättre än övriga. Deras kunder beskriver företagen som ”schyssta”, ”enkla att ha att göra med” och ”trevliga”.

Vilken mobiloperatör är bäst 2018? Resultat:

Privatkunder mobilabonnemang

Kundnöjdhet mobiloperatörer 2018
Plats Operatör Index Nöjda?
1. Halebop 73,6
2. Vimla 72,3
3. Comviq 71,5
4. Övriga* 69
5. Tele2 68,1
6. Telia 66,6
7. Telenor 65,9
8. Tre 58,6

* Övriga innefattar bland annat Fello, Hallon och MyBeat.

bästa mobiloperatörerna

Diagrammet ovan visar resultatet i kundnöjdhet hos Sveriges största mobiloperatörer. Ett resultat över 75 innebär mycket nöjda kunder. Mellan 75 och 60 innebär nöjda kunder. Under 60 innebär missnöjda kunder och indikerar att kunderna kanske börjar se sig om efter andra mobiloperatörer.

Bäst mobiloperatör för företag 2018

För företagskunder ser bilden annorlunda ut. Här är de kunder som får en personlig kontaktperson betydligt mer nöjda.  Skillnaden mellan de olika operatörerna är dock mycket små, så det är svårt att utläsa en tydlig bild.  Bäst mobiloperatör för företag 2018 blev Telia (67,8) följt av Tele2 (66,1), Tre (66), Telenor (65,2) och Övriga (65,1).

Slutsats 2018

En slutsats av senaste studien är att de mindre mobiloperatörerna för tillfället tycks passa bättre för privatpersoner medan de större operatörerna, med en mer bred tjänsteportfölj, passar företagskunder bättre.

Halebop utsågs till bästa operatör för andra året i rad, medan Tre utsågs till sämsta mobiloperatör för andra året i rad. Tydliga signaler till dig som ska välja operatör!

1/4 av alla kunder tycker att mobiloperatörerna inte gynnar lojala kunder. Något som vi påpekat flera gånger: var en aktiv kund och byt mobilabonnemang – det tjänar du på!

———————————————–

Bästa mobiloperatörerna 2017

2017 gjorde Svenskt Kvalitetsindex en stor undersökning av vilken som var Sveriges bästa mobiloperatör. Man intervjuade kunderna till alla mobiloperatörer med frågor såsom:

Är du nöjd med din mobiloperatör?

Tänk dig en riktigt bra mobiloperatör, hur långt ifrån det är din?

Vad är din erfarenhet av mobiloperatören?

Undersökningen gjordes av Svenskt Kvalitetsindex och publicerades 2016-10-17.

Vilken mobiloperatör är bäst 2017? Resultat:

Privatkunder – mobilabonnemang

Kundnöjdhet mobiloperatörer 2017
Plats Operatör Index Nöjda?
1. Halebop 71,0
2. Övriga* 70,8
3. Tele2 70,8
4. Comviq 69,3
5. Telia 66,2
6. Telenor 65,0
7. Tre 58,8

* Övriga innefattar bland annat Fello, Hallon, MyBeat och Vimla.

Intressant är att hälften av de intervjuade säger att det inte spelar någon roll vilken operatör man har så länge villkoren är likvärdiga. Tre av fyra personer säger också att de tror att de är kvar hos samma operatör om ett år. Något som tyder på att många drar sig från att byta mobiloperatör. Trots att det i många fall skulle leda till lägre kostnad och högre nöjdhet genom att byta.

Bäst mobiloperatör företag 2017

För företag är det de stora mobiloperatörerna som är populärast. Telia (68,5) ansågs vara det bästa operatören för företag. De följdes sedan av Tele2 (65,4), Tre (64,9), Telenor (64,2) och Övriga (61,9). Häften av alla företagskunder har haft anledningen att klaga på sin operatör under året. Trots det säger sig 8 av 10 att de tror att det är kvar hos samma operatör om ett år.

———————————————–

Bästa mobiloperatörerna 2016

2016 gjorde SKI en stor undersökning av vem som är Sveriges bästa mobiloperatör med mest nöjda kunder. SKIs mätmetod, partiellt minsta kvadratmetoden, är inte bara till för att beräkna index för kundnöjdhet, lojalitet och image utan också för att få fram kausala samband, alltså hitta vad som gör att kunderna tycker på ett visst sätt. Här följer ett referat av deras rapport om mobilbranschen 2019.

Bästa mobiloperatörerna i Sverige

Undersökningen för 2016 gjordes 2015-10-26. Listan över de bästa mobiloperatörerna med nöjdast kunder såg ut så här då:

Bäst mobiloperatör Privatpersoner

Privatkunder – mobilabonnemang

Kundnöjdhet mobiloperatörer 2016
Plats Operatör Index Nöjda?
1. Comviq 71,4
2. Tele2 70,4
3. Halebop 69,3
4. Tre 68,3
5. Telia 66,3
6. Telenor 61,4

Undersökningen baseras  på kundnöjdhet där det finns ett antal aspekter som påverkar resultatet. Det är image, förväntningar, produktkvalitet, servicekvalitet, prisvärdhet. Alla dessa faktorer leder fram till ett värde för kundnöjdhet. Om kundnöjdheten är hög resulterar det i en lojal kund. Om kundnöjdheten är låg leder det till klagomål från kunden.

Bästa mobiloperatör 2016 för företagskunder då?

Bäst mobiloperatör företag

Privatkunder – mobilabonnemang för företag

Kundnöjdhet mobiloperatörer företag 2016
Plats Operatör Index Nöjda?
1. Telia 67,4
2. Tele2 64,2
3. Telenor 63,6
4. Tre 60,6
5. Övriga 60,6

Du hittar den senaste rapporten från SKI här.