De bästa mobiloperatörerna 2018

Sveriges bästa mobiloperatörer utses varje år av Svenskt Kvalitetsindex. I den årliga undersökningen utses den bästa operatören genom djupintervjuer med kunderna. Bäst mobiloperatör 2018 är enligt senaste undersökning, gjord 2018-10-15 Halebop. Tre operatörer som står i en klass för sig själva: Halebop, Vimla och Hallon.

 

halebop logotyp

1. Halebop

Halebop – nöjdast kunder för tredje året i rad!!!

 

Läs om Halebops abonnemang

vimla logotyp

2. Vimla

Vimla kniper andra platsen för 2:a året i rad!

 

Läs om Vimlas abonnemang

Hallon logotyp

3. Hallon

Nykomlingen Hallon tar tredje platsen!

 

Läs om Hallons abonnemang

Bästa mobiloperatörerna 2018

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) är en organisation med 25 över års erfarenhet av kundnöjdhetsundersökningar. De mäter varje år kunders åsikter om företag i olika branscher, bland annat telekom och mobiltelefoni. De gör detta både för att hjälpa företag att bli bättre på sakerna som kunderna ogillar och för att förenkla för konsumenterna att hitta de mest omtyckta företagen. SKIs mätmetod, partiellt minsta kvadratmetoden, är inte bara till för att beräkna index för kundnöjdhet, lojalitet och image utan också för att få fram kausala samband, alltså hitta vad som mest troligt gör att kunderna tycker på ett visst sätt. Här följer ett referat av deras rapport om mobilbranschen 2018.

Årets rapport

Årets rapport är positiv eftersom både privat- och företagskundernas nöjdhet har ökat gentemot förra året. Liksom som förra året kommer Halebop i toppen för privatkunderna och Telia för företagskunderna. Kundnöjdheten mäts på en 100-gradig skala där ett mått på över 75 indikerar mycket nöjda kunder och betyg på under 60 indikerar svårighet att hålla kunderna nöjda. Halebop, Vimla och Hallon är alla över 75 på kundnöjdhetsskalan för privatkunder. Branchen överlag ligger på nästan 70, och den lägsta av de listade operatörerna är 3 med 59.8, ett betyg som indikerar att de har saker att jobba på.

Vilken mobiloperatör är bäst 2018? Resultat:

Privatkunder – mobilabonnemang:

1.Halebop79,1
2.Vimla78,1
3.Hallon77,0
4.Comviq73,4
5.Tele270,8
6.Telia70,6
7.Telenor68,7
8.Tre59,8

Grafen nedan visar hur nöjda kunderna är med sin operatör. Ett värde mellan 60-75 innebär att kunden är nöjd.

basta mobiloperatorerna 2018

För företagskunderna ligger alla operatörer mellan 65 och 70, där Telia har 69.2 och 3 har 65.4, så det är inte så stor skillnad mellan dem.

Det har de senaste åren skett en förändring från krav såsom täckning och pris till mer mjuka värden som image och kundservice. Företag som fokuserar på kundvänlighet och personlig service vinner lojalitet hos kunderna. Konsumenterna accepterar heller inte längre att bli klämda på pengar genom svårtydda fakturor och krångliga abonnemang, och att tekniken ska fungera är en självklarhet oavsett operatör.

Kunder mer och mer nöjda

En iakttagelse som SKI gjorde är att privatkunderna blir mer nöjda med sin befintliga leverantör efter att ha blivit kontaktade av en konkurrent. Enligt Johan Parmler, VD på SKI, kan det bero på att den typ av information konkurrenten ger är prisfokuserad snarare än servicerelaterad. Om mobiloperatörer vill värva kunder genom direktkommunikation så måste de hitta andra argument än pris.

Skiftet från teknik till service finns också hos företagskunderna, men där är mobiloperatörerna inte lika duktiga på att ge så kallad värdeskapande service. Kunderna är dock nöjda med utbud och tjänster rent generellt. Om operatörerna ska fortsätta trenden med ökande nöjdhet från företagskunderna måste de förbättra den personliga servicen där också.

Ungefär 4 av 10 kunder skulle rekommendera sin mobiloperatör till vänner, vilket är fler än hur många som skulle rekommendera sin bank.

Lojala kunder belönas inte – det lönar sig att byta operatör

För privatkunderna får nära kontakt med operatörerna inte något större genomslag i kundnöjdhet och lojalitet, någon förklaring till detta ges inte, men företagskunder följer trenden som finns i andra branscher där kunder som har varit i kontakt med företaget är nöjdare.

En sak som däremot fungerar för privatkunderna är att bli premierade om de är lojala. Det är dock inte många operatörer som gör detta, vilket leder till den så kallade smekmånadseffekten där nyare kunder är nöjdare än mer långvariga kunder. Premiering av lojala kunder är en av strategierna som SKI rekommenderar för mobiloperatörerna, eftersom det handlar om att vara proaktiv och mer personlig. Kunderna som deltog i undersökningen kommenterade att de vill ha relevanta erbjudanden och information om tjänster.

Summering 2018

Både privat- och företagskunder är generellt nöjda med operatörerna numera. Vad mobiloperatörerna måste arbeta på för att ytterligare öka kundernas lojalitet och nöjdhet är mer skräddarsydda erbjudanden, fortsatt personlig service och någon slags premiering för lojala kunder för att hålla dessa nöjda. Skiftet i fokus från teknik (då alla mobilnät utom 3s täcker i stort sett hela sveriges yta) till service är något kunderna kräver, och företagen då måste tillhandahålla.

halebop logotyp

1. Halebop

Halebop – nöjdast kunder för tredje året i rad!!!

 

Läs om Halebops abonnemang

vimla logotyp

2. Vimla

Vimla kniper andra platsen för 2:a året i rad!

 

Läs om Vimlas abonnemang

Hallon logotyp

3. Hallon

Nykomlingen Hallon tar tredje platsen!

 

Läs om Hallons abonnemang

bästa mobiloperatörerna enligt kunderna

De bästa mobiloperatörerna 2017

Precis som tidigare år utsåg Sveriges bästa mobiloperatörer av Svenskt Kvalitetsindex. Genom intervjuer med faktiska kunder, kan man dra slutsatser om vilken mobiloperatör som faktiskt har nöjdast kunder. 2017  hade mobiloperatören Halebop nöjdast kunder. De övriga operatörerna som placerade sig topp-3 var Vimla och Comviq. Resultatet av undersökningen publicerades 2017-10-16.

 

Bästa mobiloperatörerna i Sverige

Undersökningen gjordes genom att Svenskt Kvalitetsindex djupintervjudade 1786 personer om hur nöjda de är med sin mobiloperatör. Resultat blir ett index där 100 motsvarar att alla kunder skulle vara mycket nöjda med operatören och 0 motsvarar att alla utfrågade kunder skulle vara mycket missnöjda med operatören.

Klart är att de mindre varumärkena klarade sig betydligt bättre bland sina kunder än de stora tradionella operatörerna.

Varför då undrar kanske du?

Tidigare har mobiloperatörer främst bedömts på tekniska grunder. Till exempel hur ofta samtal bryts och hur snabbt man kan surfa i nätet.  Men idag är det inte längre några problem. Samtal bryts sällan och alla operatörer har sina mobilnät uppdaterade till senaste standard.

Mobiloperatörerna har helt enkelt gått från att vara teknikleverantörer till serviceleverantörer. De mobiloperatörer som är bäst på att hantera klagomål får betydligt nöjdare kunder. Och där visar sig Halebop, Vimla och Comviq vara bättre än övriga. Deras kunder beskriver företagen som ”schyssta”, ”enkla att ha att göra med” och ”trevliga”.

Vilken mobiloperatör är bäst 2017? Resultat:

Privatkunder mobilabonnemang

1.Halebop73,6
2.Vimla72,3
3.Comviq71,5
4.Övriga*69
5.Tele268,1
6.Telia66,6
7.Telenor65,9
8.Tre58,6

* Övriga innefattar bland annat Fello, Hallon och MyBeat.

bästa mobiloperatörerna

Diagrammet ovan visar resultatet i kundnöjdhet mellan Sveriges största mobiloperatörer. Ett resultat över 75 innebär mycket nöjda kunder. Mellan 75 och 60 innebär nöjda kunder. Under 60 innebär missnöjda kunder och indikerar att kunderna kanske börjar se sig om efter andra mobiloperatörer.

Bäst mobiloperatör för företag 2017

För företagetagskunder ser bilden annorlunda ut. Här är de kunder som får en personlig kontaktperson betydligt mer nöjda.  Skillnaden mellan de olika operatörerna är dock mycket små, så det är svårt att utläsa en tydlig bild.  Bäst mobiloperatör för företag 2017 blev Telia (67,8) följt av Tele2 (66,1), Tre (66), Telenor (65,2) och Övriga (65,1).

Slutsats 2017

En slutsats av senaste studien är att de mindre mobiloperatörerna för tillfället tycks passa bättre för privatpersoner medan de större operatörerna, med en mer bred tjänsteportfölj, passar företagskunder bättre.

Halebop utsågs till bästa operatör för andra året i rad, medan Tre utsågs till sämsta mobiloperatör för andra året i rad. Tydliga signaler till dig som ska välja operatör!

1/4 av alla kunder tycker att mobiloperatörerna inte gynnar lojala kunder. Något som vi påpekat flera gånger: var en aktiv kund och byt mobilabonnemang – det tjänar du på!

 

 

———————————————–

Bästa mobiloperatörerna 2016

2016 gjorde Svenskt Kvalitetsindex en stor undersökning av vilken som var Sveriges bästa mobiloperatör. Man frågade kunderna till alla mobiloperatörer frågor såsom:

Är du nöjd med din mobiloperatör?

Tänk dig en riktigt bra mobiloperatör, hur långt ifrån det är din?

Vad är din erfarenhet av mobiloperatören?

Undersökningen gjordes av Svenskt Kvalitetsindex och publicerades 2016-10-17.

Vilken mobiloperatör är bäst 2016? Resultat:

Privatkunder – mobilabonnemang

1.Halebop71,0
2.Övriga*70,8
3.Comviq69,3
4.Övriga*69
5.Telia66,2
6.Telenor65
7.Tre58,8

* Övriga innefattar bland annat Fello, Hallon, MyBeat och Vimla.

Intressant är att hälften av de intervjuade säger att det inte spelar någon roll vilken operatör man har så länge villkoren är likvärdiga. Tre av fyra personer säger också att de tror att de är kvar hos samma operatör om ett år. Något som tyder på att många drar sig från att byta mobiloperatör. Trots att det i många fall skulle leda till lägre kostnad och högre nöjdhet genom att byta.

Bäst mobiloperatör företag 2016

För företag är det de stora mobiloperatörerna som är populärast. Telia (68,5) ansågs vara det bästa operatören för företag. De följdes sedan av Tele2 (65,4), Tre (64,9), Telenor (64,2) och Övriga (61,9). Häften av alla företagskunder har haft anledningen att klaga på sin operatör under året. Trots det säger sig 8 av 10 att de tror att det är kvar hos samma operatör om ett år.

———————————————–

Bästa mobiloperatörerna 2015

2015 utsågs de bästa mobiloperatörerna som vanligt av Svenskt Kvalitetsindex. I den årliga undersökningen där den bästa mobiloperatören utses görs djupintervjuer med teleoperatörernas kunder. Kunderna betygsätter sin mobiloperatör och Svenskt kvalitetsindex omvandlar detta sedan till ett index över kundnöjdhet.

Bästa mobiloperatörerna i Sverige

Undersökningen för 2015 gjordes 2015-10-26. Listan över de bästa mobiloperatörerna med nöjdast kunder såg ut så här då:

Bäst mobiloperatör Privatpersoner

Privatkunder – mobilabonnemang

1.Comviq71,4
2.Tele270,4
3.Halebop69,3
4.Tre68,3
5.Telia66,3
6.Telenor61,4

Undersökningen baseras alltså på kundnöjdhet där det finns ett antal aspekter som påverkar resultatet. Det är image, förväntningar, produktkvalitet, servicekvalitet, prisvärdhet vilket leder till kundnöjdhet. Om kundnöjdheten är hög resulterar det i en lojal kund. Om kundnöjdheten är låg leder det till klagomål från kunden.

Bästa mobiloperatör 2015 för företagskunder då?

Bäst mobilioperatör företag

Privatkunder – mobilabonnemang för företag

1.Telia67,4
2.Tele264,2
3.Telenor63,6
4.Tre60,6
5.Övriga60,6

———————————————–

 

Mobiloperatörerna med nöjdast kunder 2018

halebop logotyp

1. Halebop

Halebop – nöjdast kunder för tredje året i rad!!!

 

Läs om Halebops abonnemang

vimla logotyp

2. Vimla

Vimla kniper andra platsen för 2:a året i rad!

 

Läs om Vimlas abonnemang

Hallon logotyp

3. Hallon

Nykomlingen Hallon tar tredje platsen!

 

Läs om Hallons abonnemang