Vad innebär mobiltäckning?

Om du tecknar ett abonnemang eller skaffar ett kontantkort så är det rimligtvis så att tjänsten bara börjar att fungera, och likaså täckningen. Du betalar för en tjänst och mobilnätet ger dig den tjänsten. Men vad händer när saker går fel? Om du inte kan ringa samtal eller skicka sms ifrån ditt hem eller arbete, än mindre använda internet på din telefon, vad gör man då?

Alla nätverk har någonstans blanka områden där kunder inte kan få tillgång till internet. Nyckeln till detta problem är att veta vad de erbjuder innan man åtar sig ett kontrakt. Säg att du har en dålig mobilsignal hemma. Om din mobil säger att det inte finns någon mobilsignal i ditt område och du ständigt förlorar nätet, då kan du kanske säga upp avtalet för ickeprestanda. Men om det bara är inne i ditt hus som din telefon inte fungerar så är det en annan situation, eftersom det kan vara någonting i huset som orsakar en dålig signal och inte tjänsten. Nätverksföretag kommer numera att vara angelägna om att hjälpa nya kunder med att identifiera vad felet är eftersom de annars riskerar att förlora dem.

Läs mer om de olika mobiloperatörernas mobiltäckning här:

Vad ska man göra?

Om din signal har försämrats sedan du tecknade ett nytt abonnemang så är det första du bör göra att klaga till mobilnätet. Aktören vill hellre behandla täckningsproblem än att förlora dig som kund. Om ditt klagomål inte löses på ett tillfredsställande sätt så kan du be nätet om ett dödläge via brev. Detta gör att du kan ta ditt klagomål till det alternativa tvistlösningssystemet (ADR).

Dålig täckning kan bero på olika saker

Bara för att du har dålig täckning så behöver det inte betyda att det egentligen är någonting fel med mobilnätet. Ibland kan dålig täckning bero på att nätet är tillfälligt överbelastat. Detta är vad som ibland skett på nyårsafton, eller på event där väldigt många människor befinner sig på samma plats.

Ibland kan det även handla om vilken terräng du befinner dig i. Är terrängen kuperad, eller har du tät skog runtom dig. Det kan även handla om att du är inomhus eller utomhus, och som vi beskrivit ovan så kan det ibland vara husets väggar som skapar sämre täckning.

Dålig täckning kan även bero på vilken telefon du använder. Alla telefoner är olika, och de har olika radioegenskaper. Ibland kan det till och med hjälpa att hålla telefonen lodrätt när du pratar, eftersom du på så sätt riktar telefonens antenn mot masten.

Kör du ofta på landsvägar så kan du sätta en extern antenn på bilen så att du får bättre mottagning på vägarna. Det kan även hjälpa att sätta mobilen längre fram i bilen, till exempel vid framrutan.

Hur du kan utesluta olika täckningsproblem

Eftersom det finns flera olika faktorer som spelar in så kan det ibland vara svårt att avgöra vad det är som ställer till det för täckningen. Märker du att det alltid är i samma rum i din lägenhet, då är det med största sannolikhet väggarna som ställer till det. Men för att säkerställa detta kan du prova att använda ditt sim-kort i någon annan telefon för att se att det inte är telefonen. Du kan även prova någon annans sim-kort i din telefon, för att utesluta att det är din telefon.

Märker du att du ofta har problem med täckning, ta kontakt med din operatör och se hur de kan hjälpa dig.