Integritetspolicy för Surf.nu

Välkommen till Surf.nu! Vi på Enkla Media är engagerade i att skydda din personliga integritet och vill informera dig om hur vi hanterar och skyddar dina uppgifter när du använder vår webbplats. Genom att använda Surf.nu godkänner du de principer och riktlinjer som beskrivs nedan.

Insamling av information

Vid ditt besök på Surf.nu kan vissa personuppgifter samlas in för att förbättra din användarupplevelse och leverera relevanta tjänster. De uppgifter som vi kan samla in inkluderar:

 1. Användarinformation: Om du registrerar dig för våra tjänster eller nyhetsbrev kan vi samla in ditt namn, e-postadress och andra relevanta kontaktuppgifter.
 2. Teknisk information: Vi samlar automatiskt in viss teknisk information, inklusive IP-adress, webbläsartyp, operativsystem och besökta sidor. Denna information används för att förstå hur besökare använder webbplatsen och förbättra dess funktionalitet.
 3. Cookies och spårning: Genom användning av cookies och liknande tekniker samlar vi information om ditt användarbeteende på vår webbplats. Denna information hjälper oss att anpassa innehållet och förbättra din upplevelse.

Användning av uppgifter

Vi använder de insamlade uppgifterna för följande ändamål:

 1. Tjänsteleverans: För att tillhandahålla de tjänster och funktioner som du efterfrågar.
 2. Anpassning av innehåll: För att skräddarsy webbplatsens innehåll och erbjuda dig relevant information baserat på dina preferenser.
 3. Kommunikation: Vi kan kontakta dig angående tjänster, uppdateringar eller marknadsföring. Du kan när som helst välja att avstå från sådana meddelanden.
 4. Analys: För att analysera användarbeteende och trafikmönster på webbplatsen och därigenom förbättra våra tjänster.

Dela med tredje parter

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje parter utan ditt samtycke, förutom i följande situationer:

 1. Tjänsteleverantörer: Externa tjänsteleverantörer kan anlitas för att underlätta vår verksamhet. Dessa leverantörer får endast tillgång till dina personuppgifter i den utsträckning som behövs för att utföra sina tjänster åt oss och är bundna att följa denna integritetspolicy.
 2. Rättsliga krav: Vi kan dela dina uppgifter om det krävs enligt lag eller i god tro för att skydda våra rättigheter, säkerhet eller egendom, samt att följa tillämpliga lagar och regler.

Dina rättigheter

Du har rätt att:

 1. Få tillgång till de personuppgifter vi har om dig.
 2. Rätta eventuella felaktiga eller ofullständiga uppgifter.
 3. Återkalla ditt samtycke när som helst, om det är grunden för behandlingen.
 4. Begära radering av dina personuppgifter under vissa omständigheter.
 5. Invända mot behandlingen av dina uppgifter för direktmarknadsföring eller på grund av särskilda skäl.

Säkerhet

Vi implementerar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust eller missbruk. Observera att ingen dataöverföring eller lagring kan garanteras vara 100% säker, och det finns alltid en viss risk för sådana händelser.

Ändringar av integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att när som helst uppdatera denna integritetspolicy. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats, och din fortsatta användning av webbplatsen efter ändringarna utgör ditt samtycke till dem