Om du byter abonnemang och vill behålla ditt telefonnummer så kan du begära att operatören gör en nummerflytt av ditt nummer. Det kallas även att portera numret och betyder att du kan ha kvar samma nummer oavsett vilken operatör du väljer. Din operatör är skyldig att flytta ditt nummer till en ny operatör, men din nya operatör har dock ingen skyldighet att ta över det gamla numret.

byta operatör

Nummerflytt från tidigare operatör

Din tidigare operatör har en skyldighet att kostnadsfritt flytta ditt nummer när du väljer att byta operatör. De får alltså inte ta betalt för att portera ditt nummer.

Nummerflytt till ny operatör

Din nya operatör har ingen skyldighet att ta emot ditt gamla nummer. Du bör därför kontrollera om de kommer att ta emot ditt nummer innan du tecknar något avtal hos dem. Om operatören går med på att ta över ditt telefonnummer så har de rätt att ta ut en avgift för nummerporteringen. Det bör då stå med i avtalet att du debiteras för tjänsten. Det vanligaste är dock att en nummerflytt görs helt kostnadsfritt – från båda sidor.

Flytta numret innan uppsagt avtal

När ditt tidigare avtal har avslutats så kan du inte längre flytta ditt nummer. Du behöver alltså begära en nummerflytt innan ditt gamla abonnemang är avslutat. Du riskerar annars att förlora ditt telefonnummer då numret tillfaller den gamla operatören.

Säg inte upp ditt tidigare avtal innan du vet att den nya operatören kan ta över ditt gamla nummer. En nummerflytt räknas ofta som en uppsägning av avtalet, så innan du säger upp avtalet bör du kontrollera hur lång bindningstid och uppsägningstid du har kvar.

avtal

Fast telefoni och mobiltelefoni

Om du byter tjänst mellan ett mobilnät och ett fast nät så har du inte rätt att flytta ditt nummer. Olika operatörer använder olika typer av nät, vilket gör att porteringsprocessen och handläggningstiden kan skilja sig. Om du byter från fast till mobilt nät så finns inga krav på hur lång tid som flytten får ta.

Om du byter mellan samma nät får inte bytet ta längre tid än 3 arbetsdagar. Tiden räknas från att den nya operatören har begärt att få telefonnumret till dess att det är överflyttat till operatören.

Nummerflytt av kontantkort

Du kan ofta flytta ditt nummer även om du har ett kontantkort. Kontantkortet behöver då vara registrerat hos den tidigare operatören för att en ny operatör ska kunna ta över numret. Det behöver även vara registrerat i ditt namn.

Idag måste alla kontantkort vara registrerade för att kunna användas.  

Problem vid nummerflytt

Om din nummerflytt misslyckas blir du vanligen kontaktad av operatören – antingen via mejl eller sms. Där förklaras varför nummerflytten inte gick att genomföra. Har du några frågor ska du i första hand kontakta din nya operatör om nummerflytten inte fungerar.

varningar för problem vid flytt

Om den nya operatören inte har skickat en begäran om nummerflytt så kan inte numret porteras. Om något annat problem har uppstått bör de kunna ge dig information om varför porteringen inte har kunnat genomföras.

Du kan även kontakta din tidigare operatör för att se varför numret inte har flyttats. Om det inte löser sig så ska du göra ett skriftligt klagomål till både den gamla och nya operatören.

Vanliga anledningar till att en nummerflytt misslyckas kan bland annat vara att telefonnumret man vill flytta inte är registrerat i ens eget namn och personnummer eller att det finns bindningstid kvar på abonnemanget. Kontrollera alltid ditt abonnemang eller kontantkort innan du startar en nummerflytt så att du vet att flytten kommer att lyckas snabbt och smidigt.

Om problem uppstår kan man många gånger lösa dem genom att kontakta sin gamla operatör. Om telefonnumret är registrerat på ett annat namn och personnummer, kanske en familjemedlem, kan man många gånger omregistrera abonnemanget i rätt namn. Om det uppstår problem med ett oregistrerat kontantkort så kan man registrera det i rätt namn.

Och om man har bindningstid kvar på sitt gamla abonnemang kan man i vissa fall få en slutfaktura på återstående bindningstid och på så sätt köpa sig ut ur abonnemanget. Kontakta alltid din gamla operatör och fråga vad som är möjligt för dig – många gånger är de hjälpsamma och villiga att hitta en lösning för dig.  

Om nummerflytten misslyckas så avslutas inte det abonnemang du har tecknat hos din nya operatör automatiskt. Då blir du i de flesta fall istället tilldelad ett nytt telefonnummer som gäller för abonnemanget. 

Så gör du en nummerflyttflytta nummer

  • Kontrollera att den nya operatören kan ta över ditt gamla nummer
  • Kontrollera hur lång bindningstid och uppsägningstid du har kvar hos din gamla operatör
  • Be din nya operatör att göra en nummerflytt på ett önskat datum (förslagsvis i anslutning till att din bindningstid och uppsägningstid löper ut)
  • Begär nummerflytt hos din nya operatör innan ditt gamla abonnemang är avslutat

Operatörer och nummerflytt

Hallon

 Hallon: Vid nytecknande av abonnemang skriver du in telefonnumret du önskar behålla under ”Flytta mitt nummer till Hallon”.

Läs mer hos Hallon

Vimla

Vimla: När du beställer nytt abonnemang kan du klicka i att du vill behålla ditt gamla nummer genom att markera rutan ”flytta med mitt nummer”. Vill du flytta ett nummer i efterhand skickar du ett mejl till hej@vimla.se.

Läs mer hos Vimla

halebop

Halebop: När du beställer nytt abonnemang kan du klicka i att du vill behålla ditt befintliga nummer. Ett verifiering-sms skickas till dig för att säkerställa att du har numret.

Läs mer hos Halebop

Fello

Fello: Hos Fello kryssar du i att du vill behålla ditt nummer när du beställer ditt abonnemang. Då får du skriva i ditt nummer i rutan under. 

Läs mer hos Fello

comviq

Comviq: Beställer du nytt abonnemang kan du klicka i att du vill behålla ditt tidigare nummer. Numret på ditt nya sim-kort aktiveras automatisk efter 17 dagar, men du kan själv aktivera det tidigare genom att logga in på comviq.se.

Läs mer hos Comviq

tre mobiltelefon

Tre: Beställer du ett nytt abonnemang väljer du ”Flytta nummer från en annan operatör” och skriver in telefonnumret du vill flytta till Tre. Numerflytten tar cirka 5 – 6 arbetsdagar. 

Läs mer hos Tre

telelogo

Tele2: När du tecknar ett nytt abonnemang klickar du i att du vill behålla ditt befintliga nummer. Ett verifierings-sms skickas till dig för att säkerställa att numret är ditt.

Läs mer hos Tele2

telia

Telia: Vid tecknande av nytt abonnemang kan du välja att klicka i att du önskar behålla ditt nummer. Vill du flytta över ett nummer från ditt kontantkort behöver du kontakta Telias kundtjänst.

Läs mer hos Telia

telenor

Telenor: Tecknar du nytt abonnemang kan du klicka i att du vill behålla ditt befintliga nummer. Om du redan har ett abonnemang och vill flytta ditt nummer så kan du ringa Telenors kundtjänst.

Läs mer hos Telenor

Vanliga frågor och svar om nummerflytt

Kostar nummerflytt?

Nej, du behöver inte betala för nummerflytt i Sverige. Operatören som du vill flytta från är skyldig att lämna över numret till din nya operatör utan extra kostnad.

Sker nummerflytt automatiskt?

Ja, om du byter operatör och väljer att flytta med numret sker nummerflytten automatiskt och börjar gälla vid uppsägningstidens slut.

Förlorar jag mitt nummer när jag byter operatör?

Nej, du kan välja att flytta med ditt vanliga telefonnummer när du byter operatör. Det sker utan extra kostnad och automatiskt.

Kan jag flytta nummer om jag har bindningstid kvar?

Det kan hända att nummerflytten nekas om du försöker flytta över ditt telefonnummer till en ny operatör men fortfarande har bindningstid kvar.

Varför fungerar inte min nummerflytt?

Om din nummerflytt nekas kan det bero på att din nummer är låst och att det finns bindningstid kvar hos din tidigare operatör. Du bör se till att det inte finns någon bindningstid kvar för att vara säker på att kunna flytta över numret.