Kan jag överlåta mitt mobilabonnemang?

I vanliga fall går det bra att överlåta sitt mobilabonnemang utan att det uppstår problem. En överlåtelse innebär att du låter en annan person ta över ditt nuvarande abonnemang. För att den andre personen skall få ta över ditt abonnemang innebär det att denne tar över samma regler som gällde när abonnemanget tecknades. Alltså, samma regler som gäller vid ett nytt mobilabonnemang,

Hos vissa mobiloperatörer är det gratis att göra en överlåtelse och hos vissa andra leverantörer kostar det upp till 250 kronor att göra denna förändring. Lättast är att besöka mobiloperatörens hemsida för att se aktuell status för detta.

Överlåtelseblankett för mobilabonnemang

Det behövs att den som skall överlåta abonnemanget samt den som skall ta över fyller i en speciell överlåtelseblankett för att det skall vara ett giltigt byte. Det är inte krångligt alls utan går relativt snabbt och smidigt. Det krävs att personen som skall ta över mobilabonnemanget är myndig, har genomgått kreditkontroll samt vara folkbokförd i Sverige för att det skall fungera.

Viktigt att kolla så att rabatter och separata tjänster är intakta efter överlåtelsen. dessa kan upphöra att gälla. Se noga över vad som gäller för just din mobiloperatör. Prata gärna med din operatör innan du genomför överlåtelsen samt se noga över avtal och andra saker vad gäller abonnemanget. När du gjort detta är det bara skriva på och skicka in pappren för att det skall börja att gälla. Pris, surf, samtal, SMS/MMS samt abonnemangstiden skall vara likvärdiga för den som tar över.

Mobilabonnemang utan bindningstid

Just abonnemang utan bindningstid är svåra att överlåta till en annan person. Det är då lättare att avsluta mobilabonnemanget och starta ett nytt för den personen som var tänkt att ta över ditt abonnemang. Detta får du såklart se över vad gäller det abonnemang som skall överlåtas. det är olika hos alla mobiloperatörer och som vi nämnt här ovan noga att du har bra koll på vad som verkligen gäller när det gäller både byten – och överlåtelse av mobilabonnemang.