Här kan du se täckningskartor för svenska mobiloperatörer.

En täckningskarta visar operatörens geografiska mobiltäckning. Är området på kartan färgat innebär det att du har 2G, 3G, 4G eller 5G-täckning av ok, god eller mycket god kvalitét. 

Operatörernas täckningskartor:

 


 

täckningskarta hallon

Täckningskarta Hallon

Lågprisoperatören Hallon tillhör Tre (3) och använder sig av deras mobilnät. Det betyder att Hallons täckning är likvärdig med täckningen som Tre erbjuder. Man har mycket bra täckning och ett snabbt nät i tätbefolkade områden.

 

Se fullständig täckningskarta

Se Hallons abonnemang

 


täckningskarta vimla

Täckningskarta Vimla

Den billiga operatören Vimlas mobiltäckning är god då man ägs av Telenor och använder Telenors mobilnät. Det innebär att man har god täckning i stora delar av landet med ett mycket snabbt 4G-nät i tätorter, bland annat Stockholm, Göteborg och Malmö.

 

Se fullständig täckningskarta

Se Vimlas abonnemang

 

 


täckningskarta fello

Täckningskarta Fello

Mobiloperatören Fellos täckning är mycket god över stora delar av Sverige. Fello använder sig av Telias nät och har tillgång till Telias 2G-, 3G- och 4G-nät. Framför allt har Telias 2G-nät god täckning i glesbefolkade områden som Norrland.

 

Se fullständig täckningskarta

Se Fellos abonnemang

 


täckningskarta halebop

Täckningskarta Halebop

Halebop täckningskarta visar att man har mycket god mobiltäckning över stora delar av Sverige. Operatören Halebop ägs av Telia och använder sig av Telias mobilnät för 4G, Turbo 3G och edge (2G).

 

Se fullständig täckningskarta

Se Halebops abonnemang

 


täckningskarta Comviq

Täckningskarta Comviq

Comviqs täckning är bra över stora delar av Sverige. Man har identisk täckning som Tele2 som äger Comviq. 2G och 4G delar man med Telenor och 3G delar man med Telia.

 

Se fullständig täckningskarta

Se Comviqs abonnemang

 


täckningskarta hallon

 Täckningskarta Chilimobil

Nyetablerad fristående mobiloperatör som använder Tre:s mobilnät. Det innebär att täckning är detsamma som med Tre:s egna mobilabonnemang. Du surfar med hög hastighet och god användarupplevelse i stora delar av landet.

 

Se fullständig täckningskarta

Se Chilis abonnemang

 


täckningskarta tre

Täckningskarta Tre (3)

Tres täckningskarta visar att man har god täckning i tätbefolkade områden. Tre har sitt eget 3G- och 4G-nät och 5-nät. 5G testas inom vissa lokala zoner, vilket ger betydligt snabbare surfhastigheter. Vill du ringa i Tres nät rekommenderar vi Hallon.

 

Se fullständig täckningskarta

Se Tres abonnemang

 


täckningskarta telenor

 

Täckningskarta Telenor

 

Mobiloperatören Telenor har ett välutbyggt mobilnät över stora delar av Sverige. Mobiltäckningen är god och man har ett mycket snabbt 4G-nät i tätbefolkade områden. Du får exakt samma täckning om du använder dig av Vimla eller Mybeat som använder sig av Telenors mobilnät (priset är dock lägre).

Se fullständig täckningskarta

Se Telenors abonnemang


täckningskarta mybeat

Täckningskarta My Beat

 

My Beat använder sig av Telenors mobilnät. Det innebär att du kan ringa, skicka meddelande och surfa i Telenors nät med god täckning i Sverige.

 

 

 


täckningskarta mybeat

 

 

Täckningskarta Tele2

 

Operatören Tele2 har ett välutbyggt mobilnät över stora delar av Sverige. Man bygger sitt 2G / 4G-nät tillsammans med Telenor och delar 3G-nät med Telia. Du får exakt samma täckning med mobilabonnemang eller kontantkort från Comviq som ägs av Tele2.

 


täckningskarta telia

 

Täckningskarta Telia

 

Mobiloperatören Telia har Sveriges bästa nät för att ringa. Det beror på att man använder det gamla GSM-nätet även kallat 2G-nätet för röstsamtal. Du får exakt samma täckning om du väljer Halebop eller Fello som använder sig av Telias nät (men till ett betydligt lägre pris)

 

 


Täckningskartor hos de olika mobiloperatörerna

De flesta operatörerna prioriterar tätbefolkade områden, för att täcka så hög procent av befolkningen som möjligt. Det innebär att de flesta mobiloperatörerna har ganska dålig täckning i Norrland och andra glesbefolkade områden.

Så tar du reda på täckningen i ditt område

För att kunna ta reda på hur pass bra täckning som finns i ditt område kan du använda de täckningskartor som mobiloperatörerna har på sina hemsidor.

Tänk på:

1. Det finns ingen garanti att det kartan visar stämmer med just ditt område men informationen kan ses som en god vägledning.

2. Kapaciteten och kvaliteten kan skifta beroende på hur ditt område ser ut med dalar, berg och skog.

3. Täckningen kan också skifta under dygnet beroende på hur många i området som ringer och surfar samtidigt.

Så använder du och tolkar en täckningskarta

Det är enkelt att använda täckningskartorna. Du fyller bara i hemadress, kommun eller län och eventuellt surfhastighet så visar kartan den täckning som erbjuds i ditt område.

Det går att zooma in för att få en mer detaljerad bild på mobiltäckningen.

När det gäller visningen av 4G kan du på vissa kartor både se existerande täckning och planerad utbyggnad. Det är också enkelt att förstå de olika nivåerna som visas med olika färger.

  • Bastäckning: ger möjlighet att ringa och surfa utomhus.
  • God täckning: det finns goda möjligheter att ringa och surfa utomhus. Det finns också möjlighet att det ska gå även inomhus, särskilt nära fönster.
  • Mycket god täckning: du bör kunna ringa och surfa både ute och inne så länge täckningen inte påverkas av vad byggnaden har för konstruktion.

Generellt sett så är det bäst täckning i storstäderna men kvalitet och kapacitet kan skilja mellan mobiloperatörerna. 5G kommer inom några år att förbättra täckningen i många områden

 

Vilken operatör har bäst täckning?

Flertalet mobiloperatörer har valt att dela mobilnät. Det gör att skillnaden mellan en operatör och en annan kan vara ganska liten.

Om du funderar på vilken operatör som har bäst täckning för dig så bör du gå in och granska operatören täckningskarta. Du kan där fylla i din hemadress och se vilken täckning operatören har där, samt vilken hastighet du bör kunna surfa i.

Täckningskartorna gäller för mobilabonnemang, kontantkort och mobilt bredband.

OperatörMobilnätTäckningskartor
HallonTreHallons täckningskarta
VimlaTelenorVimlas täckningskarta
TelenorTelenorTelenors täckningskarta
FelloTeliaFellos täckningskarta
HalebopTeliaHalebops täckningskarta
TreTreTres täckningskarta
ComviqTele2, TelenorComviqs täckningskarta
ChilimobilTreChili täckningskarta
KatshingTele2Katshings täckningskarta
   

 

Är operatören med bäst mobiltäckning alltid bäst?

Det finns många operatörer med riktigt bra täckning i Sverige. Men egentligen är det inte så intressant för dig vilken som har absolut bäst täckning. 

Det som är intressant är snarare: Vilken operatör har bäst täckning där du bor?

Det är det, du främst skall vara uppmärksam på om du funderar på att byta operatör.

Så nej, även om en mobiloperatör har gigantiskt täckning så behöver inte det betyda att det är rätt operatör för just dig.

På samma sätt kan en operatör vara ett dåligt val för någon samtidigt som det är bästa valet någonsin för någon annan, helt beroende på var dessa personer bor.

Så här gör du för att hitta bäst täckning för just dig

För att du skall hitta den optimala mobiloperatören för dig så kan du surfa in på respektive operatörs hemsida. Där finns täckningskartor, det vill säga kartor som visar hur god täckningen är på olika platser. På täckningskartan kan du se hur bra täckning det är där just du bor.

Det skadar heller aldrig att fråga människor i din omgivning vad de har för operatör och om de är nöjda. Deras svar kan ge en bra fingervisning till vilken operatör du skall välja och vilken du gör bäst i att undvika.

Tester för bäst mobiltäckning i Sverige

Det kan vara bra att ha koll på de senaste testerna för bäst mobiltäckning i Sverige. Det ger en god riktlinje men det är alltid bra att undersöka det ytterligare för vad som gäller just ditt område. Detta är lätt att undersöka med hjälp av operatörernas täckningskartor.

Telia bäst enligt P3 Connect Mobile Benchmark 

Ett internationellt företag som varje år genomför oberoende och omfattande mätningar av näten i flera länder är P3 Connect Mobile Benchmark.

Tester görs bland annat på signalstyrka, ljudkvalitet, hur snabbt det går att ladda ner och upp filer och hur länge man kan föra samtal utan avbrott. Företaget gör två olika sorters mätningar där den ena mätningen sker med bil och den andra till fots.

Mätningarna bygger på data från 21 städer och 33 mindre orter och mätningar har även gjorts längs vägen mellan dessa städer och orter. Företaget samlar även in statistik från mobilanvändare som ytterligare underlag i undersökningen.

Den senaste rapporten från P3 Connect Mobile Benchmark – The 2019 Mobile Network Test in SWEDEN, visar att samtliga operatörer har förbättrat sig men att Telia visar bäst resultat.

För tredje året i rad tar Telia första plats och detta året med ett rekord på 969 poäng av 1000 möjliga. Tele2 är den operatör som tagit det största klivet och förbättrat sig mest.

Tre och Telia bäst enligt Tutela

Tutela är ett annat analysföretag som har undersökt täckningen i de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Företaget undersöker både nätkvalitet och nedladdningshastighet via 3G och 4G genom verkliga mobilanvändare.

Kvaliteten utvärderas genom de krav som finns för grundläggande tjänster som att använda e-post, surf och chattappar. Vidare undersöks även kvaliteten för mer avancerad användning som videostreaming i HD och videosamtal.

I den senaste rapporten från mars 2019 visar resultaten att Stockholm har bäst täckning och att Telia och Tre är bäst för samtliga storstäder. Telenor och Tele2 presterade heller inte dåligt utan de andra var bara helt enkelt bättre i mätningarna.

Egna undersökningar för att hitta bäst mobiltäckning

Det är inte svårt att göra egna undersökningar för att hitta bäst täckning. Genom att fråga grannar och dina vänner som bor i samma område vad de har valt för leverantör och hur nöjda de är så har du gjort en första gallring. Om en särskild operatör eller nätägare fungerar för dem så bör samma kunna fungera även för dig.

Vilka mobiloperatörer delar nät?

Det är bra att veta är att vissa operatörer delar nät med andra. Alla mobiloperatörer har alltså inte ett eget separat mobilnät. Detta gör att vissa operatörer har samma täckning, du behöver alltså inte kontrollera täckningskartan hos samtliga operatörer.

Halebop använder sig till exempel av Telias nät. Comviq delar nät 3G-nät med Telia och Telenor samt 2G och 4G-nät med Tele2 och Telenor. Detta ger dem en mycket bra täckning. Slutligen har operatören Hallon samma nät som operatören Tre.

MobiloperatörAnvänder mobilnät
ACNTele2
AddsecureTelia / Net1
Bredband2 – Mobilt bredbandTre
Bredbandsbolaget – Mobilt bredbandTelenor
CellipTelenor (GSM)
Chili mobilTre
Com Hem – Mobilt bredbandTele2
ComviqTele2 & Telia (GSM + 3G) samt Tele2 & Telenor (4G)
Devicom + Tele4uTelia
FelloTelia
FibioTelenor
HalebopTelia (GSM + 3G & 4G)
HallonTre (3G + 4G)
iCentrexTelia
Karma Mobil numera Mybeat
KatshingTele2
LycamobileTelenor
MybeatTelenor
Net1Net1 (eget)
NetatOnceTelenor
PhoneraTelia
TDCTelia
Tele2Tele2 (GSM + 3G + 4G & 5G)
TelenorTelenor (GSM + 3G + 4G & 5G)
TeliaTelia (GSM + 3G + 4G & 5G)
TreTre (3G + 4G & 5G)
Universal TelecomTelenor
WifogTre
VimlaTelenor
  

Så får du bättre täckning

Att välja rätt mobiloperatör är ett bra första steg i att få bra täckning. Genom att kolla täckningskartor kan du se vilken teleoperatör som har bäst täckning där du bor.

Att jämföra till exempel Telenors täckning mot Tele2s täckning kan ge en bra fingervisning av vilken operatör som är bäst för dig.

Det finns flera faktorer som påverkar hur bra täckning du kan få.

Mobiltelefon

Vilken mobil du har kan påverka täckningen mer än du tror. Mobiloperatörernas nät använder sig av olika frekvenser för att skicka ut signaler till mobilen som i sin tur ger täckning. Äldre mobiltelefoner kan inte ta emot alla frekvenser, medan nya telefoner kan ta emot betydligt fler frekvenser. En nyare mobiltelefon kan alltså ge dig bättre täckning oberoende av vilken operatörs nät du använder.

Mobiloperatör

Det finns flera 2G-nät, flera 3G-nät och olika 4G nät i Sverige. Operatörerna har oftast byggt ut mobilnäten i samarbete med varandra.

När två operatörer samarbetar med att bygga ut nätet får de också identiska nätverk och samma täckning. För varje ny frekvens som har byggts (3G, 4G osv.) har nya samarbete uppstått. Till exempel samarbetar Tele2 med Telenor när det gäller 2G och 4G, medans man samarbetar med Telia när det gäller 3G. Det innebär att det kan finnas skillnader mellan operatörer.

3G eller 4G

Vill du ha en schysst hastighet när du surfar måste du ha tillgång till 3G eller helst 4G. De flesta platser har tillgång till 3G eller 4G, men det finns platser där de inte överlappar varandra eller där du bara har tillgång till 2G/edge. Då blir surfen riktigt dålig.

Se till att ha en mobil som stödjer 4G och försök välja en operatör som erbjuder 4G i din närhet. Kolla operatörens 4G täckning i deras täckningskarta!

Basstation

Din mobil kopplar upp sig mot en basstation. Din täckning påverkas av avståndet till basstationen. Är du långt ifrån basstationen kommer du att få sämre täckning. Är du nära en basstation får du istället bra täckning.

Hur många personer som är uppkopplad mot en basstation påverkar också täckningen. Kanske har du varit på en konsert med många besökare och märkt att du haft problem med täckningen?

Inomhus

Om du befinner dig inomhus eller utomhus påverkar täckningen. Mobilnätets frekvenser är svagare när du är inomhus än utomhus. Det är faktiskt så att mottagningen kan skilja stort mellan olika delar av din lägenhet.

Det finns appar du kan ladda ner för att mäta styrkan på täckningens signal. Då kan du snabbt få en uppfattning om var i din lägenhet mottagningen är bäst. Då är det lämpligt att till exempel placera ditt mobila bredband där eller sitta där när du behöver snabb surf i mobilen.

 

Frågor och svar om täckningskartor

Var hittar jag mobiloperatörernas täckningskartor?

Det gör du på Surf.nu. Vi har samlat de svenska operatörernas täckningskartor så att du enkelt ska kunna få en överblick över hur bra uppkoppling de kan erbjuda dig just där du befinner dig.

Vilken operatör har bäst täckning?

I Sverige finns det fyra stora nät, från Telia, Telenor, Tre och Tele2. De är alla mycket bra, och skillnader märks främst om du befinner dig i glesbygd eller i vissa delar av norra Sverige. Bor du i dessa områden rekommenderas Telia först och främst.

Har virtuella operatörer bra täckning?

hallon logo

Ja! Virtuella operatörer som Hallon, Vimla och Fello använder sig av Tre:s, Telenors och Telias nät. Du får alltså precis samma goda täckning som med de stora operatörerna, men till en lägre prislapp.

Får jag bra täckning på landet med alla operatörer?

Det lättaste sättet att få svar på om den mobiloperatör du har tänkt välja levererar bra täckning där du befinner dig är att kolla täckningskartan hos operatören.

Vilka billiga operatörer har bäst täckning?

Telia och Tele2 brukar anses ha de bästa näten i Sverige. Billiga operatörer som använder deras nät är exempelvis Fello och Comviq.