Sveriges första 5G-nät är igång. Det kommer dock att dröja innan vi alla kan nyttja femte generationens nät. Här kan du läsa mer om vad 5G är, vad det innebär för privatpersoner och när det lanseras på den svenska marknaden.

Om 5G

Idag kan vi genom 4G-nätet surfa på mobiltelefoner, surfplattor och mobila bredband med en hastighet på som mest ca 100 Mbit per sekund. 5G-nätet förväntas klara av en hastighet på hela 10–20 GB per sekund. Hastighetsmässigt kommer 5G alltså att ha en betydligt högre topphastighet än vad i kan få idag.

Vad 5G egentligen handlar om är att bygga ut det mobila nätet, det vill säga basstationer. Basstationerna kommer att placeras tätare än dagens 4G-basstationer vilket är den största bidragande faktorn till bättre täckning med färre avbrott vid byte av basstation. Vid skiftet från 3G till 4G så inträffade samma förändring.

Det är framförallt bättre täckning, färre avbrott och snabbare surf som kommer att märkas för privatpersonen när 5G införs.

4g vs 5g

5G-utvecklingen i Sverige

Tidigt i december 2018 startade Telia och Kungliga Tekniska Högskolan det första 5G-nätet i Sverige. Tillsammans har de utvärdera olika 5G-tillämpningar. 5G-nätet på KTH är en permanent installation och ses som det första steget mot Telias utbyggnad av 5G.

Även Telenor är i full fart med att testa och bygga ut sitt 5G-nät. I början av sin testning tilldelade de fem utvalda familjer i Norge tillgång till TV- och bredbandstjänster via 5G.

Under december 2018 vann Telia, Telenor och Tele2 frekvensutrymme i 700 MHz-bandet, vilket ger dem ett försprång i utvecklingen av 5G.

5G hos mobiloperatörerna

Det finns en ambition att göra Norden till den mest integrerande 5G-regionen i världen. De flesta operatörerna är i full färd med att haka på utbyggnaden av sina mobilnät. Infrastrukturen som krävs för att rulla ut 5G kommersiellt behöver fortfarande byggas ut över stora delar av Sverige, men vissa mobiloperatörer erbjuder redan nu tjänster via 5G på vissa platser i Sverige.

5G-nätet började bli verklighet under 2020 i Sverige, vilket har gått i linje med operatörernas planer. Vissa operatörer har redan satt igång sina 5G-nät i vissa större städer runt om i Sverige. När nätet kommer att vara tillgängligt för alla är svårt att sia om – men det är inte långt bort.

Ericsson är en av de drivande aktörerna i bygget av 5G-nätet, och de kommer också att expandera och uppgradera E-bands lösningen för operatören Tre. Detta ses som en förberedelse inför lanseringen av 5G. Telia har även samarbetat med Ericsson när det kommer till utbyggnaden av deras 5G-nät. De genomförde även tillsammans de första användartesterna i publika 5G-nätverk i Europa.

Försening av 5G på grund av ny lag kring säkerhet

Vi har fått vänta lite längre på 5G än vad som tidigare var tänkt. Anledningen beror på den nya lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft 1 januari 2020. Lagen innebär att ansvarig myndighet Post- och telestyrelsen – PTS ska se till säkerheten kring tilldelning av tillstånd för tillgång till de frekvensband som behövs för utbyggnaden. Tilldelning ska också hanteras i samråd med Försvarsmakten och Säkerhetspolisen. Den nya lagen grundar sig på att kunna stänga ute främmande makter från 5G.

Förutom att tillgången till 5G har blivit försenad så halkar Sverige även efter kraftigt i konkurrensen med att hålla sig framme tekniskt i jämförelse med andra länder. Nya tillstånd för frekvensband har redan genomförts i en rad länder som Finland, Norge, Tyskland, Frankrike, Italien, USA, Sydkorea, Japan och Kina.

Denna försening påverkar i allra högsta grad industri och näringsliv som behöver den nya generationens mobilnät för att kunna vidareutveckla sina produkter och tjänster för att hålla jämna steg med internationella företag inom samma bransch.

Abonnemang för mobiltelefonen

För mobilanvändare ger 5G en rad fördelar. Ett mobilabonnemang som har tillgång till det nya 5G-nätet kommer att ge:

Kontantkort kommer inte nödvändigtvis att påverkas på något annat sätt än ett mobilabonnemang. Om operatören erbjuder 5G för abonnemang är chansen stor att de även gör det på kontantkort.

Mobilt bredband

När du har ett mobilt bredband eller en surfplatta så innebär 5G:

Mobiltelefoner och surfplattor (hårdvara)

Samsung Galaxy Note20 Ultra med stöd för 5G

Med största sannolikhet kommer flera av de enheter som vi idag har inte att vara kompatibla med 5G. Det krävs ett speciellt chip i enheten som kan ta emot 5G-signaler, och detta är idag inte inbyggt i de flesta enheter.

Motorola har kommit på en komponent som sätts på baksidan av mobiltelefonen, vilket gör att de tekniskt sätt redan finns en mobiltelefon som stödjer 5G. De stora tillverkarna kommer nog inte att haka på denna tendens, utan vi kommer säkerligen att se tillverkarna lanserar 5G mobiler och 5G surfplattor. Mobiltelefontillverkare som Samsung och Huawei har redan lanserat 5G-telefoner på den svenska marknaden.

5G för framtiden

Implementeringen av 5G kommer att göra så att övergången till artificiell intelligens blir lättare och vi kan förvänta oss att se självstyrda bilar, industrier och tekniker som använder sig av 5G.

5G kommer även göra det enklare att skapa digitala arbetsplatser och ge nya möjligheter, arbetsstrukturer och affärsmodeller inom företagsvärlden.

Operatörerna om 5G-nätet

De olika operatörerna behöver köpa bandbredd på 5G-nätet samt få licenser för att kunna delge sina kunder 5G. Det har varit lite av en kapplöpning om vem som skulle komma först. Idag erbjuder en del av de större operatörerna 5G på vissa ställen i Sverige. Här kan du läsa mer om vad operatörerna säger om 5G och sina mobilnät.

Tre och 5G

Det har skrivits om att Tre kommer att ha svårt att få licens för 5G-nätet och därför inte vara en av operatörernas i 5G:s framkant. Under auktionen av 700 MHz-band som krävs för 5G så blev Tre utan utrymme.

Tre är dock kända för att vara i framkant inom mobiltelefoni och hastighet, så de ska ännu inte räknas bort i kampen om 5G. Under sommaren 2020 började Tre att aktivera sitt 5G-nät runt om i Sverige. Som kund hos Tre kan man få tillgång till 5G-nätet bland annat i delar av Stockholms innerstad, delar av centrala Malmö och delar av centrala Lund. Nätet utvecklas ständigt och kommer ge fler kunder möjlighet att koppla upp sig på det nya nätet.

Telia och 5G

Telia har i samarbete med Ericsson haft flera tester av 5G-nätet i olika områden runtom i Sverige. Man invigde bland annat 5G på Mittuniversitetet i Sundsvall, och sedan maj 2019 så har man utforskat industriella tillämpningar av 5G, IoT och AI. Telia har även sedan tidigare ett samarbete KTH i Stockholm där man testar 5G-nätet. Telia är alltså i full fart med att testa och utveckla olika 5G-tillämpningar.

Tillsammans med Tele2 och Telenor så är Telia den tredje aktören som lyckades skaffa sig utrymme på 700 MHz-bandet, vilket möjliggör en utrullning av 5G i ett tidigt skede. Under 2020 har Telia byggt basstationer i Stockholm som ger delar av centrala Stockholm tillgång till det nya nätet. de har även börjat bygga ut nätet runt om i Sverige, bland annat i Göteborg och Malmö.

Tele2 och 5G

Redan år 2016 så tecknade Telenor och Tele2 ett avtal om att gemensamt satsa på ett 5G-nät. Med tanke på att Telenor är i framkant av tester och vision när det gäller 5G-nätet så kan vi säkerligen använda Tele2:s 5G-nät inte allt för länge efter att det har lanserats hos Telenor.

Planen har varit, att likt Telenor, släppa full funktionalitet av 5G redan under år 2020. Tele2 säger själva att utrullningen av 5G kommer att gå snabbt då deras 4G-nät är utvecklat och förberett för detta. Genom bolaget Net4Mobility som delägs av Tele2 och Telenor så har Tele2 säkrat sitt frekvensutrymme på 700 MHz-bandet (5G).

Tele2 lanserade sitt 5G-nät under våren 2020 i delar av centrala Stockholm och under sommaren har det lanserats i delar av centrala Göteborg och centrala Malmö.

Telenor och 5G

Telenor inledde i september 2019 Skandinaviens största 5G-pilot, där de i det norska mobilnätet provar framtidens mobilnät. 5G-piloten kommer att pågå till 2020 med syfte att forma produkter som förenklar människors liv. Telenor har planer på att bli Sveriges största mobiloperatör genom att erbjuda en bred produktportfölj och ett rikstäckande 5G-nät.

Telenor planerar att börja rulla ut 5G i storstäder under år 2020 men som de flesta andra aktörer har de varit tvungna att ta hänsyn till den nya lagen om elektronisk kommunikation vilket gör 5G kraftigt försenad. Telenors mobilnät kommer under de närmaste åren att byggas ut med över 50 procent. Det betyder flera basstationer runtom i landet, och arbetet genomförs i samarbete med Tele2 (operatörerna samarbetar i 4G-nätet). Efter att storstäderna har utrustats med det utökade mobilnätet så förväntas större sommar- och vinterstäder att få tillgång till 5G. Genom bolaget Net4Mobility som delägs av Tele2 och Telenor så har Telenor säkrat frekvensutrymme på 700 MHz-bandet (5G).

Telenor satsar på en bred lansering under november 2020.

Vanliga frågor och svar om 5G

Vad är skillnaden mellan 4G och 5G?

Skillnaden mellan 4G och 5G är som natt och dag, i alla fall vad beträffar hastighet. 5G är upp till 10 gånger snabbare än 4G och har dessutom bättre räckvidd. I tabellen ser du tydligt vilka skillnader det är i hastighet mellan teknikerna.

Vilka operatörer har 5G?

Alla de stora operatörerna, Telia, Tele2, Telenor och Tre bygger ut sina 5G-nät och erbjuder 5G-abonnemang i dag. Det är dock viktigt att notera att du ännu inte kommer att kunna surfa i 5G överallt med ett 5G-abonnemang. I framtiden kommer dock nätet var lika utbrett som 4G är i dag.

Klarar alla mobiler 5G?

Nej. Du måste ha en mobil som är förberedd för 5G om du vill kunna använda dig av tekniken. Det finns redan många mobiler som är 5G-kompatibla och räkna med att det kommer bli standard i framtiden.

Var kan jag se täckningskartor med 5G?

Här hittar du operatörernas täckningskartor och kan se hur 5G-täckningen ser ut hos de som erbjuder tekniken. I dagsläget är det Telia, Telenor, Tele2 och Tre som erbjuder 5G i vissa städer.

Kommer jag kunna använda de virtuella operatörernas abonnemang i 5G-nätet?

Ja, det är troligtvis bara en tidsfråga innan de stora operatörerna kommer öppna upp även för de virtuella operatörerna att använda sig av 5G-nätet. Enligt operatören Chilimobil räknar de med att få tillgång till 5G-nätet redan innan 2022.