Sveriges första 5G-nät är igång. Det kommer dock att dröja innan vi kan nyttja femte generationens nät. Här kan du läsa mer om vad 5G är, vad det innebär för privatpersoner och när det lanseras på den svenska marknaden.

Om 5G

Idag kan vi genom 4G-nätet surfa på mobiltelefoner, surfplattor och mobila bredband med en hastighet på som mest ca 100 Mbit per sekund. 5G nätet förväntas klara av en hastighet på hela 10–20 GB per sekund. Hastighetsmässigt kommer 5G alltså att ha en betydligt högre topphastighet än vad i kan få idag.

Vad 5G egentligen handlar om är att bygga ut det mobila nätet, det vill säga basstationer. Basstationerna kommer att placeras tätare än dagens 4G basstationer vilket är den största bidragande faktorn till bättre täckning med färre avbrott vid byte av basstation. Vid skiftet från 3G till 4G så inträffade samma förändring.

Det är framförallt bättre täckning, färre avbrott och snabbare surf som kommer att märkas för privatpersonen när 5G införs.

4g vs 5g

5G-utvecklingen i Sverige

Tidigt i december 2018 startade Telia och Kungliga Tekniska Högskolan det första 5G-nätet i Sverige. Tillsammans ska de utvärdera olika 5G-tillämpningar. 5G-nätet på KTH är en permanent installation och ses som det första steget mot Telias utbyggnad av 5G.

Även Telenor är i full fart med att testa sitt 5G-nät och har tilldelat fem utvalda familjer i Norge tillgång till TV- och bredbandstjänster via 5G.

Under december 2018 vann Telia, Telenor och Tele2 frekvensutrymme i 700 MHz-bandet, vilket ger dem ett försprång i utvecklingen av 5G.

5G hos mobiloperatörerna

Det finns en ambition att göra Norden till den mest integrerande 5G-regionen i världen. De flesta operatörerna är i full färd med att haka på utbyggnaden av sina mobilnät. Infrastrukturen som krävs för att rulla ut 5G kommersiellt finns inte ännu, vilket är anledningen till att ingen mobiloperatör ännu erbjuder tjänster via 5G.

Enligt post- och telestyrelsen väntas 5G nätet att bli verklighet 2020, vilket går i linje med operatörernas planer. Det är svårt att i dagsläget uppskatta vilken operatör som faktiskt kommer att bli först med att lansera 5G till sina kunder.

Ericsson är en av de drivande aktörerna i bygget av 5G nätet, och de kommer också att expandera och uppgradera E-bands lösningen för operatören Tre. Detta ses som en förberedelse inför lanseringen av 5G. Telia är dock i full fart med att i samarbete med Ericsson genomföra de första användartesterna i publika 5G-nätverk i Europa.

Försening av 5G på grund av ny lag kring säkerhet

Vi får vänta lite längre på 5G än vad som tidigare var tänkt. Anledningen beror på den nya lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft 1 januari 2020. Lagen innebär att ansvarig myndighet Post- och telestyrelsen – PTS ska se till säkerheten kring tilldelning av tillstånd för tillgång till de frekvensband som behövs för utbyggnaden. Tilldelning ska också hanteras i samråd med Försvarsmakten och Säkerhetspolisen. Den nya lagen grundar sig på att kunna stänga ute främmande makter från 5G.

Förutom att tillgången till 5G kommer att bli försenad halkar Sverige även efter kraftigt i konkurrensen med att hålla sig framme tekniskt i jämförelse med andra länder. Nya tillstånd för frekvensband har redan genomförts i en rad länder som Finland, Norge, Tyskland, Frankrike, Italien, USA, Sydkorea, Japan och Kina.

Denna försening påverkar i allra högsta grad industri och näringsliv som behöver den nya generationens mobilnät för att kunna vidareutveckla sina produkter och tjänster för att hålla jämna steg med internationella företag inom samma bransch.

Abonnemang för mobiltelefonen

När 5G har lanserats hos operatörerna kommer mobilabonnemangen att ge:

 • Bättre täckning för samtal, sms och surf
 • Större chans för mobiltäckning var du än är i Sverige
 • Färre överbelastade nät vid stora folksamlingar
 • Inga avbrott på tåg eller landsvägar när telefonen eller surfplattan byter basstation
 • Bättre batteritid på mobilen
 • Större möjligheter inom VR och AR

Kontantkort kommer inte nödvändigtvis att påverkas på något annat sätt än ett mobilabonnemang. Om operatören erbjuder 5G för abonnemang är chansen stor att de även gör det på kontantkort.

Mobilt bredband

När du har ett mobilt bredband eller en surfplatta så innebär 5G:

 • Snabbare svarstid vid surf (1 ms jämfört med dagens 20 ms)
 • Ökad nedladdningskapaciteten
 • Starkare och bredare täckning för surf
 • Bättre batteritid på surfplattan
 • Större möjligheter inom VR och AR

Mobiltelefoner och surfplattor (hårdvara)

Med största sannolikhet kommer flera av de enheter som vi idag har inte att vara kompatibla med 5G. Det krävs ett speciellt chip i enheten som kan ta emot 5G-signaler, och detta är idag inte inbyggt i enheterna.

Motorola har kommit på en komponent som sätts på baksidan av mobiltelefonen, vilket gör att de tekniskt sätt redan finns en mobiltelefon som stödjer 5G. De stora tillverkarna kommer nog inte att haka på denna tendens, utan vi kommer säkerligen att se tillverkarna lanserar 5G mobiler och 5G surfplattor.

5G för framtiden

Implementeringen av 5G kommer att göra så att övergången till artificiell intelligens blir lättare och vi kan förvänta oss att se självstyrda bilar, industrier och tekniker som använder sig av 5G.

5G kommer även göra det enklare att skapa digitala arbetsplatser och ge nya möjligheter, arbetsstrukturer och affärsmodeller inom företagsvärlden.

Operatörerna om 5G-nätet

De olika operatörerna behöver köpa bandbredd på 5G-nätet samt få licenser för att kunna delge sina kunder 5G. Det råder lite av en kapplöpning om vem som blir först ut, och år 2020 kommer licenserna för 5G-nätet att släppas. Det betyder att vi med säkerhet kommer att se de första 5G-operatören under år 2020. Här kan du läsa mer om vad operatörerna säger om 5G och sina mobilnät.

Tre och 5G

Det har skrivits om att Tre kommer att ha svårt att få licens för 5G-nätet därför inte vara en av operatörernas i 5G:s framkant. Under aktionen av 700 MHz-band som krävs för 5G så blev Tre utan utrymme. Det betyder att det i nuläget kommer att vara svårt att vara med i startgroparna för 5G i Sverige.

Tre är dock kända för att vara i framkant inom mobiltelefoni och hastighet, så de ska ännu inte räknas bort i kampen om 5G. I mars år 2020 var det tänkt att en auktion om licenserna för 5G skulle hållas men det återstår att se när detta blir på grund av den nya lagen. Tre hoppas på att de inte kommer att vara de som blir utan licens när en auktion blir aktuell.

Telia och 5G

Telia har i samarbete med Ericsson haft flera tester av 5G-nätet i olika områden runtom i Sverige. Nu senast invigde man 5G på Mittuniversitetet i Sundsvall, och sedan maj 2019 så har man utforskat industriella tillämpningar av 5G, IoT och AI. Telia har även sedan tidigare ett samarbete KTH i Stockholm där man testar 5G-nätet. Telia är alltså i full fart med att testa och utveckla olika 5G-tillämpningar.

Tillsammans med Tele2 och Telenor så är Telia den tredje aktören som lyckades skaffa sig utrymme på 700 MHz-bandet, vilket möjliggör en utrullning av 5G i ett tidigt skede.

Tele2 och 5G

Redan år 2016 så tecknade Telenor och Tele2 ett avtal om att gemensamt satsa på ett 5G-nät. Med tanke på att Telenor är i framkant av tester och vision när det gäller 5G-nätet så kan vi säkerligen använda Tele2:s 5G-nät inte allt för länge efter att det har lanserats hos Telenor.

Planen är att likt Telenor släppa full funktionalitet av 5G redan år 2020. Tele2 säger själva att utrullningen av 5G kommer att gå snabbt då deras 4G-nät är utvecklat och förberett för detta. Genom bolaget Net4Mobility som delägs av Tele2 och Telenor så har Tele2 säkrat sitt frekvensutrymme på 700 MHz-bandet (5G).

Telenor och 5G

Telenor inledde i september 2019 Skandinaviens största 5G-pilot, där de i det norska mobilnätet provar framtidens mobilnät. 5G-piloten kommer att pågå till 2020 med syfte att forma produkter som förenklar människors liv. Telenor har planer på att bli Sveriges största mobiloperatör genom att erbjuda en bred produktportfölj och ett rikstäckande 5G-nät.

Telenor planerar att börja rulla ut 5G i storstäder under år 2020 om detta är möjligt i och med den nya lagen om elektronisk kommunikation vilket gör 5G kraftigt försenad. Telenors mobilnät kommer under de närmaste åren att byggas ut med över 50 procent. Det betyder flera basstationer runtom i landet, och arbetet genomförs i samarbete med Tele2 (operatörerna samarbetar i 4G-nätet). Efter att storstäderna har utrustats med det utökade mobilnätet så förväntas större sommar- och vinterstäder att få tillgång till 5G. Genom bolaget Net4Mobility som delägs av Tele2 och Telenor så har Telenor säkrat frekvensutrymme på 700 MHz-bandet (5G).